Lọc dầu động cơ P550034 (1527499227)

 • Lọc dầu động cơ P550034 (1527499227) dùng cho xe cẩu Tadano TL-300E-3

  Hãng sản xuất: DONALDSON, hàng có sẵn, mới 100%

  Xuất xứ: ID                           

  Áp dụng: NISSAN 1527499227                                  

  Kích thước:                                      

  Outer Diameter: 130 MM (5.12 Inches)
  Inner Diameter: 15 MM (0.59 Inches)
  Length: 233 MM (9.17 Inches)
  Efficiency 50%: 5 MICRON

Mô tả

Đánh giá (0)

Lọc dầu động cơ P550034 sử dụng cho các loại động cơ dưới đây:

 

NISSAN U20 NISSAN CWB
NISSAN CGA45T KAWASAKI KLD 85ZII
NISSAN KCW60 NISSAN KTZ50
FURUKAWA FL-460 NISSAN KWD381
NISSAN CV55 NISSAN KLW46
NISSAN KU31 HITACHI LX200
KOBELCO LK700 NISSAN CV56V
NISSAN CWA41HD NISSAN ACW50
NISSAN CKB520 NISSAN RM80
NISSAN CKB450 HITACHI KH180-2
NISSAN CGA45U NISSAN KCV50U
KOMATSU JH80C NISSAN KUA31
NISSAN U30 KOBELCO LK950-2
KAWASAKI KLD 95ZII FURUKAWA FL-335
NISSAN KWG23 NISSAN KWD451
NISSAN KWD18 NISSAN CV41L
NISSAN TFA21G KOBELCO LF600
NISSAN KCW60P NISSAN KCF45
NISSAN CK40CT NISSAN KWD151
NISSAN KWD151 NISSAN KRA60
NISSAN KRA51 NISSAN CV56V
NISSAN CV55 NISSAN PCK46BT
NISSAN KCW50 NISSAN ACW50
NISSAN KU31 NISSAN KCV50U
NISSAN CW40 NISSAN KUA31
NISSAN KWG30 NISSAN RM80
NISSAN KKW30 NISSAN CWA45PH
KOBELCO LK600 NISSAN CK60
NISSAN CKB457 NISSAN KCV50
NISSAN KCZ50 NISSAN KCK31
NISSAN KWG23 NISSAN KLW45
NISSAN PCW53 NISSAN CV50
NISSAN CK40 NISSAN ACW52
NISSAN CWA45HD NISSAN KGK50
KAWASAKI KLD 80Z KAWASAKI KLD 80ZII
NISSAN CKA45CT NISSAN U35
NISSAN CV40 NISSAN PCK31
NISSAN KWG18 NISSAN TW51P
NISSAN TFA21K NISSAN CV56U
NISSAN KRA51 NISSAN KCW61
NISSAN CV60 FURUKAWA FL-365
NISSAN CK45 KOBELCO LK850-2
NISSAN PCW66P NISSAN KU36
NISSAN KCZ50M NISSAN KWD451
NISSAN PCZ51M NISSAN CV45
NISSAN CKA45 NISSAN KCV50
NISSAN KCW60 NISSAN KCK45BT
NISSAN KRA60 NISSAN KGK51
NISSAN CW520 NISSAN KCW61
NISSAN KWD381 NISSAN KWD18
HITACHI KH150-2 NISSAN RA50
KOBELCO LK900 NISSAN CV50
NISSAN CWA45 NISSAN CV56U
NISSAN KKK30 NISSAN KCW51
NISSAN CKB533 NISSAN CZ50M
NISSAN CV60 NISSAN KRA50
NISSAN KWG30 HITACHI LX200-1
NISSAN CV41 NISSAN KKG30
NISSAN KWG18 NISSAN ACW52
NISSAN CK60BT NISSAN KU36
NISSAN PLW46 KOBELCO LK700A
NISSAN KCF30 KAWASAKI KLD 88ZII