Lọc dầu nhiên liệu P550055 (1644499128)

 • Lọc dầu nhiên liệu P550055 (1644499128) dùng cho xe cầu Tadano TL-300E-3

  Hãng sản xuất: DONALDSON, hàng có sẵn, mới 100%

  Xuất xứ: ID                          

  Áp dụng: NISSAN 1644499128                              

  Kích thước:                                         

  Outer Diameter: 92 MM (3.62 Inches)
  Inner Diameter: 15 MM (0.59 Inches)
  Length: 134 MM (5.28 Inches)
  Efficiency 99%: 30 MICRON

Mô tả

Đánh giá (0)

Lọc dầu nhiên liệu P550055 sử dụng cho các loại động cơ sau:

NISSAN CV41 NISSAN KLW45
NISSAN CGA45T NISSAN CK40
NISSAN PLW46 KAWASAKI KSS 85ZII
NISSAN KCF30 DONGFENG CWB536HMZ
KAWASAKI KLD 88ZII NISSAN CWA45HD
NISSAN CWB NISSAN CKA45CT
NISSAN CK11 NISSAN CV40
NISSAN CPB NISSAN TFA21K
KAWASAKI KSS 80ZII NISSAN CPB12E
NISSAN KLW46 NISSAN PU32
HITACHI KH180-2 NISSAN CK11L
NISSAN CWA41HD NISSAN CK45
NISSAN CGA45U NISSAN CK11D
KOMATSU JH80C NISSAN CV45
NISSAN KCF45 NISSAN KUA32
HINO HV20 NISSAN CKA45
KOBELCO LF600 NISSAN CPB12N
NISSAN CV41L NISSAN CPB12L
NISSAN TFA21G HITACHI KH150-2
NISSAN CK40CT NISSAN CWA45
NISSAN CPC NISSAN KCW51
NISSAN KCW50 NISSAN KKK30
NISSAN KKW30 KAWASAKI KSS 85Z
NISSAN CWA45PH NISSAN KKG30
KOBELCO LK600 NISSAN KKG30